@vicove.be - добавен
- Ти никога не ми казваш, че съм хубава!
- Е нали ти лайквам снимките!?