@vicove.be - добавен
Тази сутрин се насрах да пърдя.
Буквално!