@vicove.be - добавен
" Трябва да приложим правилния член, иначе рискуваме акта да бъде нищожен" - юрид.