@vicove.be - добавен
"Анална глаукома" - когато сутрин не виждаш как ще си занесеш задника в офиса.