@vicove.be - добавен
... не ми говори толкова бързо, че не може да ми мине през кура всичко което казваш