@vicove.be - добавен
- Какво носи шотландецът под поличката си?
- Ако денят е бил хубав: червило.