@vicove.be - добавен
Чекиите са като византийците. Трябва да се бият здраво."
Цар Симеон Велики