@vicove.be - добавен
... безпомощността в погледа на серящото куче