@vicove.be - добавен
Какво казал кърлежа?
- Аз само главичката.