@vicove.be - добавен
– Дядо, разкажи някоя случка от времето, когато си бил партизанин?
– Ами значи, клеча си аз в храстите…
– И чакаш да дойдат фашистите?
– Е да, едното не пречи на другото…