@vicove.be - добавен
– Хубаво куче. Хапе ли?
– Не, я тоа намордник съм го турил да се не прозява...