@vicove.be - добавен
Само за протоколът, едрият кокал не се тресе докато ходиш.