@vicove.be - добавен
Бъди свободен човек!
- Гладен си? - Яж!
- Жаден си? - Пий!
- Работи ти се? - Работи!
- Учи ти се? - Учи!
- Мечтател си? - Мечтай!
- Прави ти се секс? - Мечтай!