@vicove.be - добавен
Ако животът постоянно ти го слага - значи му става! Щом му става - значи те харесва!