@vicove.be - добавен
- Къде се намира душата?
- В гърдите.
- Е значи вие сте равнодушна.