@vicove.be - добавен
Била страшна суша и хората отишли при равина да се помолят за дъжд.
- Вярата ви е малко - казал той - затова няма да има дъжд.
- Как малко, вижте колко хора сме се събрали!
- А къде са ви чадърите?