@vicove.be - добавен
- Къде бяхте на 31 юли 2012 година в 15:10 часа?
- Бях у дома и гледах календара с часовник в ръка.