@vicove.be - добавен
В хотел:
- Стаята е 15 лева на нощ...5 лева е ако сам си оправите леглото...
- Добре, ще си оправя леглото...
- Ок, сега ще ви донеса пирони и летви...