@vicove.be - добавен
Инж. Петров спечелил световното първенство за най-късо съединение.