@vicove.be - добавен
Обувките на една жена са показателни за нейните чувства. Например, ако са близо до ушите ти, значи те харесва.