@vicove.be - добавен
Бабата си говори с трите си внука.
- Ти какво учиш чедо?
- Медицина бабо.
- Аууу като пораснеш ще лекуваш баба си. Браво. А ти какво учиш?
- Архитектура бабо, строителство.
- Ах на баба то златно бе. Ще построиш на баба си къща.
Обръща се към най-малкото:
- А ти бабиното какво учиш?
- Fine art бабо.
- Какво?!
- Fine Art.
- А за баба ти те боли кура а?